Kết nối trí tuệ vì sự phát triển bền vững * Connecting Think - Tank for sustainable development

HỘI THẢO NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN

Theo Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh chương trình xây dựng Luật , pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2015, Hội Luật gia Việt Nam được giao chủ trì xây dựng Luật Trưng cầu ý dân. Để triển khai nhiệm vụ này, ngày 08 tháng 10 năm 2014, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức buổi hội thảo “Những vấn đề cơ bản về luật trưng cầu ý dân”.

Hội thảo đã thu hút được sự tham gia của các nhà khoa, các luật gia… ở nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước. Hội thảo còn thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng văn bản pháp luật.

Các đại biểu tham dự đã nghe trình bày 07 chuyên đề, xoay quanh bốn nội dung trọng tâm sau:

     Thứ nhất, phân tích những quy định hiện hành trong hệ thống pháp luật Việt Nam về trưng cầu ý dân để làm rõ cơ sở pháp lý của việc xây dựng Dự án Luật trưng cầu ý dân.

     Thứ hai, phân tích làm rõ sự cần thiết, các quan điểm và định hướng nội dung cơ bản xây dựng Luật trưng cầu ý dân của Việt Nam.

    Thứ ba, trình bày báo cáo khảo sát ý kiến của người dân về trưng cầu ý dân để cung cấp những thông tin thực tế phản ánh nhận thức của người dân về trưng cầu ý dân nói chung và sự cần thiết phải xây dựng Luật trưng cầu ý dân.

    Thứ tư, Giới thiệu về Luật trưng cầu ý dân của một số nước trên thế giới nhằm cung cấp thêm thông tin, kinh nghiệm để các đại biểu có cách nhìn toàn diện cho việc đề xuất ý kiến về xây dựng Luật trưng cầu ý dân ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, có nhiều vấn đề khác đã được các đại biểu nêu lên và tranh luận sôi nổi tại Hội thảo, như: khái niệm, nguyên tắc, giá trị pháp lý trưng cầu ý dân…   đặc biệt có hai vấn đề đáng quan tâm là “quy mô trưng cầu ý dân” và “việc quy định những vấn đề cần trưng cầu ý dân”, đã có rất nhiều quan điểm khác nhau đối với hai vấn đề này, cuối cùng Hội thảo đã lấy biểu quyết của các đại biểu.

Về quy mô trưng cầu ý dân: có hai quan điểm, trưng cầu ý dân tổ chức trên phạm vi cả nước hay chỉ tổ chức trong phạm vi địa phương. Đa số các đại biểu tán thành hướng trưng cầu ý dân nên được tổ chức trên phạm vi cả nước.

Về việc quy định những vấn đề trưng cầu ý dân: cũng có hai quan điểm được đưa ra là việc quy định những vấn đề trưng cầu ý dân phải quy định cụ thể hay chỉ quy định khái quát trong văn bản pháp luật. Đa số các đại biểu trong Hội thảo đồng ý với quan điểm những vấn đề trưng cầu ý dân phải quy định cụ thể trong văn bản luật.

Hội thảo diễn ra sôi nổi và bổ ích.

BBT Tạp chí PL & PT

Copyright © 2014 Hội Luật gia Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN

Tầng 3, Tòa tháp Ngôi sao (Star Tower), đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: vienaseanvn@gmail.com * Điện thoại: 04 62634949

Powered by NetLink Tech