Kết nối trí tuệ vì sự phát triển bền vững * Connecting Think - Tank for sustainable development

05 lưu ý sau khi thành lập doanh nghiệp...!!!

Trải qua rất nhiều thủ tục trình tự doanh nghiệp được mới thành lập, nhằm tránh bị xử phạt vi phạm hành chính do không thực hiện đúng và đầy đủ các quy định pháp luật, các doanh nghiệp mới thành lập cần lưu ý một số vấn đề sau:1. Công bố nội dung đăng ký kinh doanh
Theo Điều 33 Luật Doanh nghiệp 2014, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố nội dung đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Trường hợp không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn, doanh nghiệp có thể bị phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng và buộc phải công bố nội dung đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định.
2. Gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính
Doanh nghiệp phải gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính và tại chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có). Trường hợp không thực hiện, theo Khoản 2 Điều 34 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư doanh nghiệp bị phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng và buộc phải gắn tên doanh nghiệp theo quy định.
3. Giấy phép con
Đối với những ngành nghề kinh doanh mà pháp luật quy định phải có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh,… gọi chung là giấy phép con, doanh nghiệp phải xin phép và chỉ được hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
4. Sổ đăng ký thành viên và sổ đăng ký cổ đông
Doanh nghiệp phải lập và lưu giữ sổ đăng ký thành viên (đối với công ty TNHH 2 TV trở lên) hoặc sổ đăng ký cổ đông (đối với công ty cổ phần). Theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP Doanh nghiệp không thực hiện bị phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng và buộc lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông theo quy định.
5. Cử người đại diện
Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam . Trường hợp doanh nghiệp không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam hoặc Không ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm đại diện khi người đại diện theo pháp luật duy nhất của doanh nghiệp xuất cảnh khỏi Việt Nam thì bị phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng và buộc đăng ký người đang cư trú tại Việt Nam làm người đại diện của doanh nghiệp theo điều 33 Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

Copyright © 2014 Hội Luật gia Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN

Tầng 3, Tòa tháp Ngôi sao (Star Tower), đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: vienaseanvn@gmail.com * Điện thoại: 04 62634949

Powered by NetLink Tech