Kết nối trí tuệ vì sự phát triển bền vững * Connecting Think - Tank for sustainable development

Công bố và trao quyết định triển khai nhiệm vụ khoa học năm 2018 của Bộ Tư pháp

Viện nghiên cứu pháp luật và kinh tế Asean đã tham dự buổi nhận quyết định thực hiện đề tài "Những vấn đề pháp lý trong việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam"

Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2017, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý tổ chức buổi công bố và trao quyết định cho các tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học triển khai thực hiện của năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Cương - Viện trưởng chủ trì Hội nghị. Viện nghiên cứu pháp luật và kinh tế Asean đã tham dự buổi nhận quyết định thực hiện đề tài "Những vấn đề pháp lý trong việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam"

Theo Quyết định số 379QĐ-BTP ngày 7/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, năm 2018 có 19 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ được triển khai, trong đó có 13 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ độc lập và 06 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ thuộc hai chương trình (i) “Những vấn đề pháp lý mới phát sinh trong tư pháp quốc tế và trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế” (ii) “Cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp theo quy định của Hiến pháp năm 2013”. Nhìn chung, các nhiệm vụ nghiên cứu năm 2018 được triển khai khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực và đều bám sát vào chức năng, nhiệm vụ công tác của Bô, Ngành như: Nghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật nuôi con nuôi 2010; Các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định trong hoạt động xây dựng pháp luật; Xây dựng tiêu chí, mô hình, quy trình và phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp; Nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư, công chứng và giám định tư pháp đến năm 2030; Tính ổn định của pháp luật Việt Nam: Lý luận, thực trạng và giải pháp; Các biện pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án tham nhũng; Các giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay…

 20032018 cong bo qd 2

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Phùng Trung Tập, Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội, ThS, Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã và đang là các chủ nhiệm các đề tài khoa học cấp Bộ được triển khai đều chia sẻ rằng công tác quản lý khoa học không chỉ đơn thuần là quá trình xây dựng các quy định, quy tắc và giám sát việc thực hiện hoạt động nghiên cứu theo những quy định đã được ban hành mà còn là quá trình hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu khoa học. Thông qua Hội nghị này cho thấy, công tác nghiên cứu, quản lý khoa học của Bộ nói chung và của Viện nói riêng ngày càng có chiều sâu, được đầu tư bài bản, đặc biệt là công tác quản lý ngày càng một “khoa học’ hơn, “chuyên nghiệp” hơn, cùng với đó luôn là sự hỗ trợ nhiệt tình của cơ quan quản lý cho các tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ có điều kiện thuận lợi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khơi dậy được niềm đam mê trong nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, phát biểu của TS. Nguyễn Kim Thoa, Vụ trưởng Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính cũng mong muốn cần thu hút nhiều hơn nữa các nhà nghiên cứu khoa học lý luận, các nhà nghiên cứu khoa học thực tiễn tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học của Bộ.

Buổi trao Quyết định giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018 đã kết thúc thành công tốt đẹp cùng với sự tham gia đầy đủ của các tổ chức chủ trì, các ban chủ nhiệm, đặc biệt là các đồng chí  chủ nhiệm nhiệm vụ là các Lãnh đạo đến từ các đơn vị: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ pháp luật hình sự - hành chính, Vụ pháp luật quốc tế, Vụ phổ biến giáo dục pháp luật, Văn phòng Bộ, Tổng cục thi hành án, Cục con nuôi, Trường Đại học Luật Hà Nội… Qua đó, cho thấy công tác nghiên cứu khoa học của Bộ, Ngành đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng được quan tâm, chú trọng, ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực và hiệu quả phục vụ trực tiếp cho công tác chuyên môn của Bộ, Ngành.

Nguồn: khpl.moj.gov.vn

Copyright © 2014 Hội Luật gia Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN

Tầng 3, Tòa tháp Ngôi sao (Star Tower), đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: vienaseanvn@gmail.com * Điện thoại: 04 62634949

Powered by NetLink Tech