Kết nối trí tuệ vì sự phát triển bền vững * Connecting Think - Tank for sustainable development

Đề nghị giải quyết khiếu nại của nhà khoa học nữ giúp người nuôi tôm

Đề nghị giải quyết khiếu nại của nhà khoa học nữ giúp người nuôi tôm Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã nhận được đơn của Luật sư Nguyễn Trường Thành (Trưởng văn phòng Luật sư Vạn Lý ở Cần Thơ) đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiế

 

Trước đó, bà Mai Thi đã có “đơn đề nghị xem xét lại quyết định kỷ luật viên chức”, gửi Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ, Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) Sóc Trăng. Nội dung đề nghị “xem xét để có ý kiến chỉ đạo, giải quyết xóa kỷ luật cảnh cáo” đối với bà Mai Thi theo quyết định 12/QĐ-TTQTTNMT ngày 27/11/2017 của Giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT Sóc Trăng.

Như Pháp luật & Phát triển (số 1+2/2018, bài “Yêu tha thiết môi trường, càng bất chấp kỷ luật oan”) đã thông tin, bà Mai Thi trong thời gian làm giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã cùng đồng nghiệp nghiên cứu chế phẩm sinh học ST Bacilli MT, giúp người nuôi tôm thắng lợi. Nhưng việc phổ biến ứng dụng không báo cáo lãnh đạo Sở TN&MT nên bà Thi mất chức Giám đốc Trung tâm. Sau đó, bà Thi bị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh kỷ luật khiển trách ngày 26/8/2017 và bị Giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT kỷ luật cảnh cáo ngày 27/11/2017. Ngày 14/8/2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng có quyết định 137/QĐ.UBKTTU, “xóa kỷ luật khiển trách” nên bà Thi đề nghị chính quyền thu hồi quyết định kỷ luật cảnh cáo.

Bà Thi kể: “Trong đơn, tôi cam kết sẽ khắc phục các khuyết điểm còn tồn tại để là viên chức tốt hoàn thành nhiệm vụ Đảng và chính quyền giao phó. Bản thân tôi hiện nay nghiên cứu sinh tiến sĩ, thời gian bảo vệ luận án không còn bao lâu, nếu còn hình thức kỷ luật cảnh cáo thì toàn bộ công sức 7 năm nghiên cứu của tôi sẽ mất”.

Luật sư Nguyễn Trường Thành phân tích thêm về “những dích dắc” trong quá trình giải quyết khiếu nại kỷ luật bà Mai Thi. Sau khi tổ chức Đảng có quyết định khiển trách bà Mai Thi, căn cứ vào đó và để phù hợp hình thức kỷ luật, ngày 28/9/2017, Giám đốc Sở TN&MT Sóc Trăng ban hành thông báo gửi Giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT, yêu cầu kỷ luật bà Mai Thi về chính quyền. Căn cứ thông báo này, Giám đốc Trung tâm ký quyết định kỷ luật cảnh cáo bà Mai Thi.

Khi bị kỷ luật, bà Mai Thi đã khiếu nại cả về Đảng và chính quyền. Trong lúc tổ chức Đảng đang xem xét giải quyết thì về chính quyền, Giám đốc Trung tâm có quyết định 01/QĐ.TTQTTTNMT ngày 12/1/2018 bác khiếu nại của bà Mai Thi, giữ nguyên kỷ luật cảnh cáo. Do đang chờ giải quyết của tổ chức Đảng nên bà Thi không khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Giám đốc Trung tâm.

“Có thể thấy, lúc Giám đốc Sở ra thông báo yêu cầu và Giám đốc Trung tâm chấp hành bằng việc ký quyết định kỷ luật cảnh cáo bà Mai Thi là đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, bởi kỷ luật Đảng chưa được xem xét lại. Nhưng ngày 14/8/2018, kỷ luật khiển trách của Đảng đã được xóa, cơ sở để kỷ luật bà Mai Thi về chính quyền đương nhiên không còn. Đây là tình tiết mới hoàn toàn thay đổi bản chất việc kỷ luật đối với viên chức”, Luật sư Thành nói.

Vì thế, đơn của Luật sư Thànhđề nghịChủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc sở TN&MT chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT thu hồi quyết định 12/QĐ-TTQTTNMT và quyết định 01/QĐ.TTQTTTNMT để xóa kỷ luật cảnh cáo bà Mai Thi. “Trường hợp Giám đốc Trung tâm không thực hiện, Luật sư đề nghị Giám đốc Sở TN&MT thụ lý đơn khiếu nại của bà Mai Thi để giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành, để từ đó ban hành quyết định hủy hai quyết định của Giám đốc Trung tâm cho phù hợp quyết định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và quy định về kỷ luật viên chức”.

Bà Mai Thi là một trong số cán bộ khoa học của tỉnh Sóc Trăng được đào tạo cơ bản. Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thì bà có nhiều tâm huyết trong nghiên cứu các chế phẩm sinh học phục vụ cộng đồng thuộc lĩnh vực bà được giao phụ trách, đóng góp vào việc phát triển các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh, tuy mắc khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải kỷ luật nên ban hành quyết định xóa kỷ luật khiển trách cho bà.

                                                                                                                        THANH HẢI

Copyright © 2014 Hội Luật gia Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN

Tầng 3, Tòa tháp Ngôi sao (Star Tower), đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: vienaseanvn@gmail.com * Điện thoại: 04 62634949

Powered by NetLink Tech