Kết nối trí tuệ vì sự phát triển bền vững * Connecting Think - Tank for sustainable development

HỘI THẢO KHOA HỌC

Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2016, Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp cùng Viện Pháp luật và kinh tế ASEAN tổ chức Hội thảo khoa học

Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2016, Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp cùng Viện Pháp luật và kinh tế ASEAN tổ chức Hội thảo khoa học: “Tự do hoá thương mại hàng hoá ASEAN và những tác động đối với thể chế thương mại Việt Nam”. Tham dự Hội thảo, về phía đơn vị chủ trì có TS. Lê Tiến Châu – Hiệu trưởng, TS. Trần Quang Huy – Phó Hiệu trưởng, TS. Chu Mạnh Hùng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội; GS.TS. Lê Hồng Hạnh – Viện trưởng Viện Pháp luật và kinh tế ASEAN cùng đông đảo các nhà nghiên cứu, các chuyên gia đến từ các bộ, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu: Bộ tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tổng Cục thuế, Tổng Cục hải quan, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Khoa Luật-Đại học quốc gia Hà Nội, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Đại học Thương mại, Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Đại học Kiểm sát...

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Lê Tiến Châu đánh giá: Trường Đại học Luật Hà Nội là cơ sở đào tạo đầu tiên đưa môn học pháp luật ASEAN vào tất cả các hệ đào tạo. Cùng với đó, Nhà trường ngày càng đẩy mạnh nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu pháp luật ASEAN với các cơ sở, viện nghiên cứu khác, trong đó có Viện Pháp luật và kinh tế ASEAN - một trong những cơ sở nghiên cứu có mối quan hệ chặt chẽ với Trường. Trong bối cảnh Cộng đồng kinh tế ASEAN đã chính thức được thành lập ngày 31/12/2015, Việt Nam đã tham gia ký kết hàng loạt các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như: TPP, EVFTA.., việc Trường Đại học Luật Hà Nội và Viện Pháp luật và kinh tế ASEAN tổ chức Hội thảo này là hết sức kịp thời, có ý nghĩa lớn cả về khoa học và thực tiễn.

 

Hiệp định về các thoả thuận ưu đãi thương mại (PTA) năm 1977 được coi là dấu mốc đầu tiên trong hoạt động tự do hoá thương mại hàng hoá của ASEAN. Tiếp đó, ngày 28/01/1992, Hiệp định khung về tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN và Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung cho AFTA (CEPT) được ký kết đã làm cơ sở pháp lý cho sự ra đời của Khu vực tự do thương mại ASEAN. Gần đây nhất, Hiệp định về thương mại hàng hoá ASEAN (ATIGA) đã tạo nên một Hiệp định điều chỉnh toàn bộ hoạt động thương mại hàng hoá trong nội Khối. Theo các văn bản này, tự do hoá thương mại hàng hoá của ASEAN bao gồm hai nội dung pháp lý cơ bản là tự do hoá thương mại và thuận lợi hoá thương mại. Tự do hoá thương mại được xác định là nội dung hợp tác chính, chủ yếu, là tiền đề cho các hợp tác khác trong Cộng đồng kinh tế ASEAN.

 

Các tham luận tại Hội thảo đề cập ba nội dung chính: 1) Tổng kết, đánh giá kịp thời tiến trình thực hiện tự do hoá thương mại hàng hoá ASEAN; 2) Đánh giá những tác động của tự do hoá hàng hoá thương mại ASEAN đối với thể chế thương mại của Việt Nam;  3) Rút ra những bài học kinh nghiệm cho ASEAN trong việc xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN trong thời gian tới, cũng như Việt Nam khi tham gia ký kết và thực hiện các tiến trình tự do hoá thương mại ở cấp độ rộng lớn hơn theo các hiệp định FTA thế hệ mới. Cụ thể các nội dung đó, các đại biểu đã làm rõ các vấn đề: Cơ sở pháp lý, tiến trình và vai trò của tự do hoá thương mại hàng hoá ASEAN; Thực tiễn tự do hoá thương mại hàng hoá ASEAN của Khối, của một số quốc gia thành viên như Philippines và Campuchia, đặc biệt là thực tiễn của Việt Nam, đánh giá những thành tựu, hạn chế; Những tác động của các Hiệp định tự do hoá thương mại hàng hoá ASEAN đối với thể chế thương mại Việt Nam; Một số nội dung cụ thể trong tự do hoá thương mại hàng hoá ASEAN như: xuất xứ hàng hoá, các rào cản kỹ thuật, vệ sinh dịch tễ...; Kiến nghị các chính sách, pháp luật nhằm thực hiện các Hiệp định cũng như đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế...

 

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đưa ra nhiều thông tin thực tiễn và đề xuất nhiều vấn đề như: Việt Nam có cần thiết thành lập một cơ quan đầu mối trong việc thực hiện các quy định về tự do hoá thương mại hàng hoá của ASEAN hay không vì hiện nay việc thực hiện được rải rác ở nhiều cơ quan, ban ngành theo từng lĩnh vực; Những chuẩn bị, tiến trình thực hiện của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết về vệ sinh dịch tễ; Việc thành lập cơ sở dữ liệu thương mại lưu trữ các thông tin có liên quan đến quy định, thực tiễn thực hiện tự do hoá thương mại trong ASEAN; Nâng cao công tác phổ biến, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường ASEAN...

 

Bằng những kiến thức, kinh nghiệm, các đại biểu tham gia Hội thảo đã chia sẻ nhiều thông tin, tham gia thảo luận sôi nổi, trách nhiệm. Kết quả Hội thảo có giá trị sử dụng cao, là nguồn tài liệu hữu ích cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học. Các vấn đề được đề cập tại Hội thảo là nguồn thông tin tham khảo đáng tin cậy, mang tính gợi mở cho các nhà làm chính sách và làm công tác thực tiễn./.

  

Quỳnh Hoa

Theo nguồn: hlu.edu.vn

Copyright © 2014 Hội Luật gia Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN

Tầng 3, Tòa tháp Ngôi sao (Star Tower), đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: vienaseanvn@gmail.com * Điện thoại: 04 62634949

Powered by NetLink Tech