Kết nối trí tuệ vì sự phát triển bền vững * Connecting Think - Tank for sustainable development

HỘI THẢO VỀ HOÀN THIỆN CÁC QUI ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 VỀ CÁC TỘI LIÊN QUAN ĐẾN HỐI LỘ

Ngày 30 tháng 10 năm 2014, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo về các tội liên quan đến hành vi đưa và nhận hối lộ nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện Bộ luật hình sự năm 1999. Tham gia Hội thảo có gần 200 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia luật, là luật sư, công chức quản lý nhà nước đến từ các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và một số địa phương lân cận. Ông Nguyễn Doãn Khánh, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng với bà Louise Chamberlainechủ trì Hội chủ trì hội thảo. Trong phát biểu của mình ông Nguyễn Doãn Khánh đã nêu rõ tầm quan trọng của pháp luật hình sự đối với việc nâng cao hiệu quả đấu tranh Trong tham luận của mình, TS Đào Lệ Thu đã giới thiệu tổng quan các qui định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội nhận và đưa hối lộ. Ông Robert Diog, chuyên gia cao cấp về chống tham nhũng, cố vấn của UNDP đã giới thiệu tổng quan về một số tội phạm trong tham nhũng, trách nhiệm hình sự của pháp nhân liên quan đến tội hối lộ trong khu vực tư. Hai báo cáo viên đã cung cấp những thông tin về những nội dung cơ bản của pháp luật một số quốc gia, trong các công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam từ góc nhìn so sánh. Ông Graham Or, thư ký Đại sứ quan Anh đã giới thiệu kinh nghiệm của Anh trong việc xử lý hành vi  hối lộ công chức nước ngoài.  Ông Christopher Batt, chuyên gia Chương trình chống rủa tiền toàn cầu của cơ quan chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc. Các đại biểu dự hội thảo đã có những bình luận và nêu các câu hỏi liên quan đến nhiều vấn đề liên quan đến tội hội lộ bao gồm đưa và nhận hối lộ.

Năm vấn đề mà Hội thảo quan tâm và dành nhiều thời gian thảo luận là việc mở rộng phạm vi tội hội lộ đến các hành vi hối lộ trong lĩnh vực tư, trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với tội hối lộ; mở rộng đối tượng của tối hối lộ để bao gồm cả lợi ích phi vật chất; hình sự hóa hành vi đưa hối lộ cho công chức nước ngoài và mở rộng chủ thể chịu sự điều chỉnh của tội hối lộ.

Đa số các chuyên gia tham gia thảo luận đều nhấn mạnh cần phải hoàn thiện các qui định của Bộ luật hình sự năm 1999 theo hướng xử lý tốt những vấn đề nêu trên.

BTV Tạp chí Pháp luật và Phát triển

Copyright © 2014 Hội Luật gia Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN

Tầng 3, Tòa tháp Ngôi sao (Star Tower), đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: vienaseanvn@gmail.com * Điện thoại: 04 62634949

Powered by NetLink Tech