Kết nối trí tuệ vì sự phát triển bền vững * Connecting Think - Tank for sustainable development

Hội thảo về quyền tư pháp

Hiến pháp 2013 được ban hành và đã có hiệu lực. Hiến pháp có nhiều điểm mới liên quan đến tổ chức quyền lực nhà nước, trong đó có quyền lực tư pháp.Tuy nhiên, có vấn đề nổi lên từ Hiến pháp năm 2013 là quyền tư pháp và nội hàm của nó.Không làm rõ được quyền tư pháp thì khó có thể có thể tạo ra được những thể chế và thiết chế phù hợp với sự phát triển của đất nước. Để góp phần làm rõ nội dung này, trong khuôn khổ Đề tài cấp Nhà nước “Quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền XHCN” Ban chủ nhiệm đề tài đã tổ chức Hội thảo “Những vấn đề lý luận cơ bản về quyền tư pháp – Giá trị phổ biến và giá trị đặc thù”. Hội thảo do ông Nguyễn Văn Quyền, Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì. Nhiều nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp đã tham gia Hội thảo.

Với nhiều tham luận và bình luận từ các nhà khoa học, Hội thảo đã sôi nổi thảo luận các vấn đề sau:

-         Khái niệm, đặc điểm, bản chất của quyền lực tư pháp, nội hàm của quyền tư pháp, chủ thể thực hiện quyền tư pháp

-         Những nguyên lý tất yếu, phổ quát của quyền tư pháp;

-         Những đặc thù của quyền tư pháp so với quyền lập pháp, hành pháp; những đặc thù của quyền tư pháp ở Việt Nam trong mối quan hệ với các quốc gia khác.

-         Vai trò của của tòa án trong thực hiện quyền tư pháp, vai trò của các thiết chế khác trong việc thực hiện quyền tư pháp;

-         Vấn đề giám sát đối với việc thực hiện quyền tư pháp.

Các chuyên gia, các nhà khoa học đã thảo luận sôi nổi, thể hiện nhiều tâm tư và ý tưởng về việc xây dựng một nền tư pháp độc lập, thực hiện quyền tư pháp phù hợp với sự phát triển của đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền.

BTV Tạp chí Pháp luật và Phát triển 

Copyright © 2014 Hội Luật gia Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN

Tầng 3, Tòa tháp Ngôi sao (Star Tower), đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: vienaseanvn@gmail.com * Điện thoại: 04 62634949

Powered by NetLink Tech