Kết nối trí tuệ vì sự phát triển bền vững * Connecting Think - Tank for sustainable development
HỘI THẢO KHOA HỌC

Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2016, Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp cùng Viện Pháp luật và kinh tế ASEAN tổ chức Hội thảo khoa học

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM: 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

60 năm xây dựng và phát triển, với bao khó khăn đã vượt qua cùng những thành tựu đáng tự hào đã đạt được bằng sự nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi vì tôn chỉ, mục tiêu đã định, Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục vững bước trên đường phát triển với kim chỉ nam “đ

Copyright © 2014 Hội Luật gia Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN

Tầng 3, Tòa tháp Ngôi sao (Star Tower), đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: vienaseanvn@gmail.com * Điện thoại: 04 62634949

Powered by NetLink Tech