Kết nối trí tuệ vì sự phát triển bền vững * Connecting Think - Tank for sustainable development
Tìm hiểu về ngôn ngữ điêu khắc

Tác phẩm nghệ thuật tồn tại dưới một loại hình nghệ thuật cụ thể và như vậy nó có khả năng phản ảnh sự đa dạng của hiện thực, bằng nhiều quan hệ thẩm mĩ. Nghệ thuật học vì vậy quan tâm đến đặc trưng của các thể loại nghệ thuật. Lịch sử mỹ thuật đã chứng

Khó khăn, tồn tại và các giải pháp kiến nghị của ngành Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm sau 5 năm thực hiện triển khai nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính Trị

II. Khó khăn và tồn tại Mở cửa và hội nhập kinh tế theo hướng toàn cầu hoá là xu thế khách quan vừa là quá trình hợp tác để phát triển, vừa là quá trình đấu tranh của các nước phát triển để bảo vệ lợi ích quốc gia. Sự phát triển kinh tế – xã hội của đất

Copyright © 2014 Hội Luật gia Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN

Tầng 3, Tòa tháp Ngôi sao (Star Tower), đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: vienaseanvn@gmail.com * Điện thoại: 04 62634949

Powered by NetLink Tech