Kết nối trí tuệ vì sự phát triển bền vững * Connecting Think - Tank for sustainable development
05 lưu ý sau khi thành lập doanh nghiệp...!!!

Trải qua rất nhiều thủ tục trình tự doanh nghiệp được mới thành lập, nhằm tránh bị xử phạt vi phạm hành chính do không thực hiện đúng và đầy đủ các quy định pháp luật, các doanh nghiệp mới thành lập cần lưu ý một số vấn đề sau:

Tạp chí pháp luật và phát triển số 5+6/2018

Tiêu điểm : - Xây dựng thể chế cho sự phát triển KTTT định hướng XHCN - Bảo vệ quyền con người trong thời đại toàn cầu hóa

Tạp chí pháp luật và phát triển số 5+6/2018

Tiêu điểm : - Xây dựng thể chế cho sự phát triển KTTT định hướng XHCN - Bảo vệ quyền con người trong thời đại toàn cầu hóa

Tạp chí pháp luật và phát triển số 3+4/2018

Chủ điểm : - Những người mang trong mình lửa 30/4 - Hướng tới việc cụ thể hóa quyền hiến định về lập Hội - Hoàn thiện thể chế thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp

Tạp chí pháp luật và phát triển số 1+2/2018

Tiêu đề chủ điểm : -Hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu mới của phát triển kinh tế

Tạp chí pháp luật và phát triển số 9,10/2017

Tạp chí pháp luật và phát triển số 9,10/2017 với các bài viết về vấn đề trách nhiệm phap slys quốc tế của quốc gia trong sử dụng năng lượng, tính liêm chính của tòa án, vấn đề giải quyết vụ việc dân sự..

Tạp chí pháp luật và phát triển số 7,8-2017

Tạp chí pháp luật và phát triển số 7,8-2017. Các bài viết mục Ngiên cứu - lý luận được xuất bản song ngữ về các vấn đề về tự do di chuyển lao động lành nghề trong cộng đồng KT ASEAN, cơ chế bảo vệ quyền con người, trẻ em bị xâm hại tình dục...

Copyright © 2014 Hội Luật gia Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN

Tầng 3, Tòa tháp Ngôi sao (Star Tower), đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: vienaseanvn@gmail.com * Điện thoại: 04 62634949

Powered by NetLink Tech