Kết nối trí tuệ vì sự phát triển bền vững * Connecting Think - Tank for sustainable development
Tạp chí pháp luật và phát triển số 7,8-2017

Tạp chí pháp luật và phát triển số 7,8-2017. Các bài viết mục Ngiên cứu - lý luận được xuất bản song ngữ về các vấn đề về tự do di chuyển lao động lành nghề trong cộng đồng KT ASEAN, cơ chế bảo vệ quyền con người, trẻ em bị xâm hại tình dục...

Tạp chí pháp luật và phát triển số 5,6-2017

Tạp chí pháp luật và phát triển số 5,6-2018 tập trung vào các vấn đề về xúc tiến hỗ trợ đầu tư trong và ngoài nước, vấn đề tư pháp hình sự và đảm bảo quyền con người

Nghệ thuật sắp đặt trong các sự kiện Triển lãm thương mại tại MiLan

Những thập niên cuối thế kỷ XX, loại hình nghệ thuật sắp đặt (installation) và truyền thông đa phương tiện (communication) đã mang lại cho đời sống nghệ thuật những quan niệm và phương thức biểu hiện mới. Nó tác động mạnh mẽ đến một số lĩnh vực thiết kế k

Pierre Bourdieu - Thị hiếu thẩm mỹ và sự phân tầng xã hội

Bourdieu là một trong những nhà xã hội học và học giả đại chúng quan trọng của Pháp, Pierre Bourdieu nổi tiếng với các cuộc tranh luận chính trị đương thời cùng nhiều nghiên cứu kết hợp cả lý thuyết và thực hành về quyền lực tượng trưng, vốn văn hóa, vốn

Copyright © 2014 Hội Luật gia Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN

Tầng 3, Tòa tháp Ngôi sao (Star Tower), đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: vienaseanvn@gmail.com * Điện thoại: 04 62634949

Powered by NetLink Tech