Tạp chí pháp luật và phát triển số 1+2/2018
Kết nối trí tuệ vì sự phát triển bền vững * Connecting Think - Tank for sustainable development

Tạp chí pháp luật và phát triển số 1+2/2018

Tiêu đề chủ điểm : -Hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu mới của phát triển kinh tế

Tạp chí với 15 chuyên mục phóng sự nóng giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến thời sự đang đề cập hiện này và 9 chuyên đề nghiên cứu lý luận thực tiễn phổ biến pháp luật ...

Copyright © 2014 Hội Luật gia Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN

Tầng 3, Tòa tháp Ngôi sao (Star Tower), đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: vienaseanvn@gmail.com * Điện thoại: 04 62634949

Powered by NetLink Tech