Kết nối trí tuệ vì sự phát triển bền vững * Connecting Think - Tank for sustainable development

Tạp chí pháp luật và phát triển số 3+4/2018

Chủ điểm : - Những người mang trong mình lửa 30/4 - Hướng tới việc cụ thể hóa quyền hiến định về lập Hội - Hoàn thiện thể chế thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp

Tạp chí kỳ này với 18 bài phóng sự phỏng vấn mang  tính thời sự cao , cập nhật toàn bộ khung pháp lý xung quanh các tiêu điểm được đề cập gần đây . với 9 chuyên đề nghiên cứu lý luận phục vụ công tác nghên cứu mang tính thực tiễn về điều chỉnh khung luật pháp hiện nay ....

Copyright © 2014 Hội Luật gia Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN

Tầng 3, Tòa tháp Ngôi sao (Star Tower), đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: vienaseanvn@gmail.com * Điện thoại: 04 62634949

Powered by NetLink Tech