Tạp chí pháp luật và phát triển số 5+6/2018
Kết nối trí tuệ vì sự phát triển bền vững * Connecting Think - Tank for sustainable development

Tạp chí pháp luật và phát triển số 5+6/2018

Tiêu điểm : - Xây dựng thể chế cho sự phát triển KTTT định hướng XHCN - Bảo vệ quyền con người trong thời đại toàn cầu hóa

Tạp chí với 14 chuyên đề phóng sự về tầm nhìn chính sách , sự kiện pháp luật quốc tế , tư pháp và 7 chuyên đề nghiên cứu lý luận pháp luật ...

Copyright © 2014 Hội Luật gia Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN

Tầng 3, Tòa tháp Ngôi sao (Star Tower), đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: vienaseanvn@gmail.com * Điện thoại: 04 62634949

Powered by NetLink Tech