Kết nối trí tuệ vì sự phát triển bền vững * Connecting Think - Tank for sustainable development

Tạp chí pháp luật và phát triển số 7,8-2017

Tạp chí pháp luật và phát triển số 7,8-2017. Các bài viết mục Ngiên cứu - lý luận được xuất bản song ngữ về các vấn đề về tự do di chuyển lao động lành nghề trong cộng đồng KT ASEAN, cơ chế bảo vệ quyền con người, trẻ em bị xâm hại tình dục...

img_3003

img_3004

Copyright © 2014 Hội Luật gia Việt Nam

Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN

Tầng 3, Tòa tháp Ngôi sao (Star Tower), đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: vienaseanvn@gmail.com * Điện thoại: 04 62634949

Powered by NetLink Tech